หน้าแรก > สมัครงาน

career

Sales / Marketing

ลักษณะงาน

 • เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด
 • รับผิดชอบยอดขายและเป้าหมายการทำงานอย่างต่อเนื่อง
 • เสนอขายสินค้าให้กับลูกค้าแต่ละกลุ่ม, ขยายฐานลูกค้า
 • วิเคราะห์การขายและลูกค้า กำหนดกลยุทธ์และทำแผน การขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทตั้งไว้
 • ติดตามงาน ปิดการขาย ประสานงานกับทีมสนับสนุน เพื่อให้ผลงานเป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายของทีม

คุณสมบัติ

 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี การตลาด บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทางการขายอย่างน้อย 1ปี ถ้ามีประสบการณ์ในวงการชุดเครื่องแบบ พนักงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • บุคลิกภาพดี เรียนรู้เร็ว มีทักษะในการนำเสนอการขาย
 • มีความสามารถในการเจรจาต่อรองและวางแผนงาน มีใจรักงานบริการ
 • สามารถใช้โปรแกรม MS Office และ E-mail ได้เป็นอย่างดี
 • มีแนวคิดที่ทันสมัย ใฝ่รู้ และพร้อมเติบโตก้าวหน้าไปกับองค์กร
Join Us
career

Sales Co-ordinator

ลักษณะงาน

 • ส่งเสริม/ประสานงานขาย-การตลาด
 • จัดทำเอกสารการขาย และรายงานต่าง ๆ ประสานงานติดต่อกับ หน่วยงานภายใน และภายนอก สนับสนุนเป้าหมายการทำงานของทีมขาย

คุณสมบัติ

 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ธุรการงานขายอย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office ได้ดี
 • มีบุคลิกที่คล่องแคล่ว มีไหวพริบ และมีทักษะการพูดสื่อสารดี
 • มีทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
Join Us
career

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ (ด้านเสื้อผ้า)

ลักษณะงาน

 • ดีไซเนอร์/ช่างตัดเย็บเสื้อผ้า/ช่างแพทเทิร์น
 • ดูแลและควบคุมการตรวจเสื้อผ้า และควบคุมคุณภาพของงานให้ตรงตาม Spec ของลูกค้า ให้ได้งานอย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติ

 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี วุฒิปริญญาตรี สาขาผ้าและเครื่องแต่งกาย หรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ตรงด้านการตรวจสอบคุณภาพเสื้อผ้า (การ์เม้นท์) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความละเอียดรอบคอบในการตรวจงาน
 • เป็นผู้ประสานงานที่ดี สามารถออกปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้
Join Us
career

Call center

ลักษณะงาน

 • บริการลูกค้า
 • รับสายโทรศัพท์จากลูกค้าที่โทรเข้ามาติดต่อเรื่องยูนิฟอร์ม
 • รับเรื่อง ประสานงานส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรืองานที่หัวหน้ามอบหมาย

คุณสมบัติ

 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิ ปวส. ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
 • มีความกระตือรือล้น มีใจรักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office ได้
Join Us
career

ตำแหน่งอื่น

 • กรุณาระบุรายละเอียดของตำแหน่งงานที่ท่านสนใจ หรือติอต่อสอบถามได้โดยตรงที่ฝ่ายบุคคล บริษัท เพาเวอร์นาว จำกัด
 • เบอร์ติดต่อ 02-4230570-7 , EMAIL : human_resources@powernow.co.th
Join Us

COPYRIGHT @ POWERNOW COMPANY LIMITED