หน้าแรก > บริการลูกค้า

product-development

  • ทางบริษัทฯ มีศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์  เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ  ตามรูปแบบที่ทางฝ่ายออกแบบและทางลูกค้าได้เลือกขึ้นมา  เพื่อให้เป็นรูปแบบเอกลักษณ์  และสร้างบุคลิกให้องค์กรอย่างชัดเจน

call-center

  • เพราะลูกค้าคือคนสำคัญ  ทางบริษัทฯ จึงมีบริการศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า เพื่อให้บริการข่าวสาร และตอบคำถามเกี่ยวกับข้อมูลสินค้า  ซึ่งทางลูกค้าสามารถติดต่อได้ที่เบอร์  02-423-0570-7 ต่อ Call Center 114,111  วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 9.00 – 17.30 น.

clinic

  • ทางบริษัทฯมีบริการงานคลินิก หากสินค้าที่ส่งมอบมีการชำรุดบกพร่องหรือไม่ถูกต้องตามคุณภาพตามชุดเครื่องแบบตัวอย่างจริง ทางบริษัทฯ ยินดีให้บริการแก้ไขให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

survey-sizing

  • ทางบริษัทฯ มีบริการสำรวจขนาดแก่พนักงานด้วยชุดขนาดมาตรฐานที่ทางเราจัดทำขึ้นและออกไปรับคำสั่งซื้อจากพนักงานของลูกค้าโดยตรง

delivery

  • ให้บริการจัดส่ง ณ ที่ทำการสาขาของท่าน  โดยแยกจัดสินค้าเป็นรายบุคคล

COPYRIGHT @ POWERNOW COMPANY LIMITED